Skigard

20151005_163441_resized.jpg

Beskrivelse

Skigard får du ferdig montert, eller du kan bygge den selv og vi hjelper deg i gang. Skiene i skigarden er av sakte voksende gran fra Valdres med den beste holdbarhet mot råte.  Tradisjonell skigard med gran og einerstaur er mye brukt. Er du i tvil om hva du skal velge, ta gjerne kontakt og vi gir gjerne råd. Bindes sammen med ståltråd eller vidjesveg kombinert med ståltråd.  Pristilbud lages til hver enkelt. Alt til faste priser.

Impregnert skigardstaur er også et alternativ, skigarden mister noe av det tradisjonelle preget men står stødig. Ved bruk av ståltråd til sammenbinding er det mulig å lage en skigard som er tettere med skier enn ved bruk av viersveg til sammenbinding, anbefales der skigard lages for hindre innsyn. Standard høyde er 110 cm. om ikke annet er avtalt.

Ta kontakt for et godt tilbud på skigard. Alt til faste priser.
Selvbyggere vil få nyttige tips til monteringen av skigarden. Materialer til skigard sendes over hele landet, gjelder også ferdige porter og annet tilbehør.

Faktorer som jordsmonn, snørike områder, beitedyr, hellende terreng, mm. må vurderes når skigarden monteres.

 

Skigard er som alt annet avhengig av vedlikehold. Ta noen enkle forhandsregler før montering.

  • Unngå å montere skigard kryssende i bratt terreng der det erfaringsmessig er mye snø.
  • Unngå høye skigarder i områder med mye snø.
  • Unngå å montere på nye fyllinger, vent til massen har satt seg.
  • Ved montering på fjell må det brukes en brakket / festejern til hver staur.
  • Husk på vedlikehold, hver vår bør det settes av litt tid til skigarden, dette øker levetiden med mange år.

Staurene leveres med diameter ca. 35 - 60 mm. i rotenden, lengde ca 1,9-2,8 meter (granstaur og einerstaur) impregnert skigardstaur 225cm

Ønskes staur i andre dimensjoner og lengder må dette avtales på forhånd.

Leverer og monterer gjerde av gjerdehon dvs. spesielt utplukket bakhon.
Kan lage gjerde på samme måte som tradisjonell skigard. Vi bruker gjerdehon med bark.

Vi bruker hengsler i smijern fra Myrhe Smie til kunder som vil ha ekte håndverk på porten sin.

Vi tar på oss vedlikehold av gammel skigard. Er du selvbygger eller vil ha skigarden din ferdig oppsatt, ta kontakt for et godt tilbud. Telefon 412 20 457 eller på mail: post@sagbruket.no

Detaljer

Ferdig montert skigard fra 300,- pr. meter.

Selvbyggerskigard fra 200,- pr. meter med impregnert skigardstaur

Ta kontakt for et utfyllende tilbud på skigard.

Vi tar også vedlikehold av gammel skigard

Frakt og mva. kommer i tillegg til oppgitte priser.

Bilder